หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกิจกรรมรองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษาสัญจร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกิจกรรมรองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษาสัญจร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-09-21 14:44:39


ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกิจกรรมรองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษาสัญจร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันอังคาร ที่ 21 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฏิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าพบปะประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในรูปแบบการประชุมแบบ Social Distancing และการประชุมออนไลน์ในระบบ Google Meet ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หัวหน้าสาขาวิชา เจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา และตัวแทนสโมสรนักศึกษา ร่วมประชุมพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา (ณ ห้องประชุม 26109 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)