หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ได้ร่วมถ่ายทอดผลงานวิจัยกับชุมชน ผ่านรายการ “รู้ค่าพลังงาน” ณ "เครือข่ายรวมใจ ตามรอยพ่อ" จังหวัดเพชรบุรี
นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ได้ร่วมถ่ายทอดผลงานวิจัยกับชุมชน ผ่านรายการ “รู้ค่าพลังงาน” ณ "เครือข่ายรวมใจ ตามรอยพ่อ" จังหวัดเพชรบุรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-05-21 14:57:21


เมื่อวันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา นางสาวเพชรลดา เบ้ากองทองนางสาวณัฐธินี สายบัวต่อ และ นางสาวอารยา เดียงสานักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ร่วมถ่ายทอดผลงานวิจัยกับชุมชน ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยด้านเทคโนโลยีพลังงานเพื่อตอบโจทย์ชุมชน และนำไปสู่การพึ่งพาตนเองด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ "เครือข่ายรวมใจ ตามรอยพ่อ" บ้านป่าเด็ง ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โดยนักศึกษาได้เข้าร่วมการถ่ายทำรายการ “รู้ค่าพลังงาน” งานวิจัยสู่ชุมชน เพื่อสาธิตและถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่ชุมชน ได้แก่ การพัฒนาเตาเผาขยะพลาสติกโดยใช้ตัวดูดซับจากถ่านไบโอชาร์ การอบแห้งขนมด้วยก๊าซชีวภาพและการอบแห้งกล้วย จากผลงงานวิจัยเรื่องการอบแห้งกล้วยด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานความร้อนจากชีวมวล การพัฒนาระบบก๊าซชีวภาพเพื่อการประยุกต์ใช้งาน  ทั้งนี้ ผลงานวิจัยของนักศึกษาทั้งสามคนนี้เป็นตัวอย่างจำนวนสามในห้าผลงานทั้งหมดของนักศึกษาที่ได้ลงพื้นที่เข้าไปศึกษาเรียนรู้กับชุมชน จากโครงการรับนักศึกษาฝึกงานภายใต้ความร่วมมือ ระหว่างสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กระทรวงพลังงาน สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อบ้านป่าเด็ง จังหวัดเพชรบุรี เป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดือน และต่อเนื่องด้วยการทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยเหลือชุมชน       สำหรับรายการ “รู้ค่าพลังงาน” จะออกอากาศในวันที่ 30 พ.ค.62  เวลา 00.15-00.20 ช่อง 3 HD