หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีทำบุญและบวงสรวงถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีทำบุญและบวงสรวงถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-01-21 12:08:32


เช้าวันนี้ (วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม 2564) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมด้วย ทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร จัดพิธีทำบุญและบวงสรวงถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ เป็นการแสดงถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมอันดีของวังสวนสุนันทา และเพื่อเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงานของคณะฯ ต่อไป