หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงาน “สวนนันท์ FUN FAIR” ครั้งที่ 2
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงาน “สวนนันท์ FUN FAIR” ครั้งที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-01-05 23:57:09

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงาน “สวนนันท์ FUN FAIR”  ครั้งที่ 2

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงาน  “สวนนันท์ FUN FAIR”  ครั้งที่ 2 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช รัตตะมณี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เพื่อหารือการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมงานสวนนันท์ Fun Fair ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ ชั้น 5 อาคาร 43 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม