หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > “อัมพวา” กะทิแท้ 100% มอบผลิตภัณฑ์ “กะทิ ตราอัมพวา” ให้กับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
“อัมพวา” กะทิแท้ 100% มอบผลิตภัณฑ์ “กะทิ ตราอัมพวา” ให้กับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-01-05 23:25:02

“อัมพวา” กะทิแท้ 100% มอบผลิตภัณฑ์ “กะทิ ตราอัมพวา” ให้กับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ขอขอบคุณ  “อัมพวา” กะทิแท้ 100%  ที่ได้มอบผลิตภัณฑ์ “กะทิ ตราอัมพวา” ให้กับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการเรียนการสอนวิชาอาหารไทย ขนมไทย อาหารว่าง อาหารเอเชีย การจัดการงานเลี้ยง และวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กะทิตราอัมพวาจัดเป็นวัตถุดิบชั้นเลิศที่ได้จากการคั้นสดตั้งแต่ปอกเปลือก บรรจุเย็นภายใต้สภาวะปลอดเชื้อเพื่อคงความ “ขาว ข้น หอม มัน” และความสดแบบธรรมชาติของกะทิเอาไว้ในขวด PET และแบบกล่อง PRISMA เพื่อความสะดวกต่อการเก็บรักษาและพร้อมใช้งานได้ทันที จะใช้เป็นหัวกะทิหรือเจือจางกับน้ำสุกเป็นหางกะทิ ใช้ปรุงอาหารได้ทั้งคาวหวานได้อร่อยตามต้องการ