หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดโครงการร่างองค์กร (Organizational Profile) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนนันทา ประจำปีการศึกษา 2566
ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดโครงการร่างองค์กร (Organizational Profile) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนนันทา ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-01-05 23:49:17

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดโครงการร่างองค์กร 

(Organizational Profile) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนนันทา ประจำปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 -12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดโครงการร่างองค์กร (Organizational Profile) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนนันทา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา เป็นวิทยากร และมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร 31