หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ(กพร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ(กพร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-09-20 18:10:16


ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ(กพร)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี