หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ภาควิชาวิทยาศาสตร์ จัดประชุมออนไลน์ “Meetingเราไม่ห่างกัน” ในหัวข้อ “การสอนวิชาปฏิบัติการออนไลน์”
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ จัดประชุมออนไลน์ “Meetingเราไม่ห่างกัน” ในหัวข้อ “การสอนวิชาปฏิบัติการออนไลน์”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-08-20 22:19:50


ภาควิชาวิทยาศาสตร์ จัดประชุมออนไลน์ “Meetingเราไม่ห่างกัน” 

ในหัวข้อ “การสอนวิชาปฏิบัติการออนไลน์”

 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมออนไลน์“Meetingเราไม่ห่างกัน”  พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “การสอนวิชาปฏิบัติการออนไลน์” (วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 19.00-20.30น.)