หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทย์ฯ จัดประชุมทบทวนภาระงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
คณะวิทย์ฯ จัดประชุมทบทวนภาระงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-07-26 14:47:31

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมทบทวนภาระงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 คณะวิทย์ฯ จัดประชุมทบทวนภาระงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ นำโดย รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิพิพัฒน์ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ร่วมหารือร่วมกัน ณ ห้องประชุม 26103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี