หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ หารือการเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ SSRU OPEN HOUSE ONLINE 2021
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ หารือการเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ SSRU OPEN HOUSE ONLINE 2021

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-03-21 00:43:35


ผศ.ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 2/2564  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน ทั้งนี้ เพื่อหารือประเด็นสำคัญในการเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ SSRU OPEN HOUSE ONLINE 2021  การรายงานสรุปจำนวนผู้สมัครและรายงานตัวเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (รอบที่ 1 Portfolio) และรายงานสรุปจำนวนผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (รอบที่ 2 Quota) ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นต้น  (วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)


ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

???? www.sci.ssru.ac.th

???? www.ssru.ac.th

#Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี_สวนสุนันทา