หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > พิธีมอบทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2564
พิธีมอบทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-01-26 14:44:57


พิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ประจำปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีเป็นประธานเปิดพิธีและร่วมมอบทุนการศึกษา พร้อมด้วย ทีมผู้บริหารและคณาจารย์ โดยพิธีจัดขึ้นตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ณ ห้องประชุม 26103 ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี