หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมผู้บริหาร (รองคณบดี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 10/2566
ประชุมผู้บริหาร (รองคณบดี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 10/2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-01-05 23:21:34

ประชุมผู้บริหาร (รองคณบดี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 10/2566

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น. นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมผู้บริหาร (รองคณบดี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 10/2566 โดยมีรองคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ หัวหน้าสำนักงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา