หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ การถ่ายทอดตัวชี้วัด ระดับมหาวิทยาลัยลงสู่หน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2565
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ การถ่ายทอดตัวชี้วัด ระดับมหาวิทยาลัยลงสู่หน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-11-05 15:31:47


คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ

การถ่ายทอดตัวชี้วัด ระดับมหาวิทยาลัยลงสู่หน่วยงาน

ประจำปีการศึกษา 2565