หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประชุมจัดลำดับครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประชุมจัดลำดับครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-11-05 15:22:04คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประชุมจัดลำดับครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม พศ.2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมรองคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ ร่วมประชุมจัดลำดับครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่าน Google Meet ออนไลน์