หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2020-08-19 15:58:53


วันอังคาร ที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดี เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2563 ทั้งนี้การประชุม มีเรื่องสืบเนื่อง อาทิ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ของหลักสูตรภาคพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 การจัดพิธีถวายปริญญาบัตรแก่พระบัณฑิตและบัณฑิตในโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษสำหรับพระภิกษุสามเณร พ.ศ.2563 และเรื่องเสนอเพื่อทราบ รายงานจำนวนนักศึกษาหลักสูตรภาคพิเศษ รุ่น 20 (รหัส 63) แผนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นต้น