หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดสัมมนาวิชาการ ในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2563
ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดสัมมนาวิชาการ ในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2020-08-19 11:05:04


วันอังคาร ที่ 18 สิงหาคม 2563 ซึ่งเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ ร่วมกับ บริษัท เพอร์กิน เอลเมอร์ จำกัด ได้จัดสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ “การวิเคราะห์หาปริมาณสารโลหะหนักในตัวอย่างน้ำและน้ำเสียด้วยเทคนิค ICP” ณ ห้องประชุม 26103 และห้องเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบโลหะหนัก (25311) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งโครงการในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณสารโลหะหนักในตัวอย่างน้ำและน้ำเสียด้วยเทคนิค ICP ให้กับอาจารย์และนักวิทยาศาสตร์จากหน่วยงานราชการและเอกชน รวมทั้งนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมในการอบรม รวมจำนวน  101 คน