หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณบดีร่วมรับมอบโครงการสนับสนุนแก๊สหุงต้มเพื่อการเรียนการสอน โดยบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน)
คณบดีร่วมรับมอบโครงการสนับสนุนแก๊สหุงต้มเพื่อการเรียนการสอน โดยบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-07-26 14:35:04

คณบดีร่วมรับมอบโครงการสนับสนุนแก๊สหุงต้มเพื่อการเรียนการสอน
โดยบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมรับมอบโครงการสนับสนุนแก๊สหุงต้มเพื่อการเรียนการสอน โดยบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นระยะเวลา 10 เดือน