หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ศูนย์วิทยาศาสตร์ร่วมกับสาขาวิทย์ฯ สิ่งแวดล้อม บริการเก็บตัวอย่าง บริษัท คิมเบอร์ลีย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัด
ศูนย์วิทยาศาสตร์ร่วมกับสาขาวิทย์ฯ สิ่งแวดล้อม บริการเก็บตัวอย่าง บริษัท คิมเบอร์ลีย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัด

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-05-23 14:01:12


ศูนย์วิทยาศาสตร์ร่วมกับสาขาวิทย์ฯ สิ่งแวดล้อม บริการเก็บตัวอย่าง บริษัท คิมเบอร์ลีย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัด 

   วันที่ 19 เมษายน  2566 ที่ผ่านมา ศูนย์วิทยาศาสตร์ ร่วมกับ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณทิพย์ กาหยี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้มอบหมายให้นักวิทยาศาสตร์และบุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย นางสาววรากร โฉมโสภา  นางสาวนลินนิภา ขุนสกล นายทิภากรณ์ ปลีแก้ว และนางสาวกชกร ชิราพฤกษ์ เดินทางไปบริการวิชาการในการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวัดเชื้อราที่มือของพนักงาน และในอากาศในพื้นที่ทำงานของโรงงานบริษัท คิมเบอร์ลีย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี