หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบริการห้องปฏิบัติการและเป็นที่ปรึกษาโครงงานวิจัยของนักเรียนโรงเรียนไทยน้อย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบริการห้องปฏิบัติการและเป็นที่ปรึกษาโครงงานวิจัยของนักเรียนโรงเรียนไทยน้อย

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-04-03 12:57:27

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบริการห้องปฏิบัติการและเป็นที่ปรึกษาโครงงานวิจัยของนักเรียนโรงเรียนไทยน้อย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 และวันอังคาร ที่ 19 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้บริการคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ที่ได้มาทำการทดลองในการทำโครงงานทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในระดับชั้น ม.5 ในการใช้กากกาแฟและเปลือกไข่เพื่อลดปริมาณการปนเปื้อนของสารโลหะหนักในน้ำเสีย ณ ห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ห้อง 2424) และห้องเครื่องมือชั้นสูงของศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง 26311) โดยรองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ เป็นที่ปรึกษาร่วมในโครงงานวิทยาศาสตร์นี้ด้วย ทั้งนี้โรงเรียนไทรน้อยเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้ทำความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี