หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่ ดำเนินโครงการเชื่อมความร่วมมือเครือข่ายท้องถิ่น เพื่อยกระดับมาตรฐานเกลือทะเลไทย สู่มาตรฐาน GI จังหวัดสมุทรสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่ ดำเนินโครงการเชื่อมความร่วมมือเครือข่ายท้องถิ่น เพื่อยกระดับมาตรฐานเกลือทะเลไทย สู่มาตรฐาน GI จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-01-19 16:27:51


เมื่อวันพุธ ที่ 13 มกราคม 2564 ผู้บริหารและทีมนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดี ลงพื้นที่ ณ สมาพันธ์ ชาวนาเกลือทะเลไทย จังหวัดสมุทรสงคราม ประชุมการดำเนินโครงการเชื่อมความร่วมมือเครือข่ายท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับการตอบโจทย์ตัวชี้วัดที่ 3.5.1.2 โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่ายและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทั้งนี้การดำเนินโครงการดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานเกลือทะเลไทย สู่มาตรฐาน GI ของจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานร่วมในการประชุม ดังนี้ 1. สมาพันธ์ ชาวนาเกลือทะเลไทย 2. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม 3. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม และ 4. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม