หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ หารือแนวทางในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการตลาด กระตุ้นจำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา2565
คณะวิทยาศาสตร์ฯ หารือแนวทางในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการตลาด กระตุ้นจำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-12-08 11:19:22


คณะวิทยาศาสตร์ฯ หารือแนวทางในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการตลาด

กระตุ้นจำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา2565

วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมด้วย รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา/แขนงวิชา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช รัตตะมณี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้นำเสนอแนวทางและแผนในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของสาขาวิชาให้เป็นที่รู้จักและน่าสนใจ อีกทั้งกระตุ้นจำนวนนักศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายของคณะ