หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประชุมคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2020-11-18 12:11:30


วันอังคาร ที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ อาทิ รายงานผลการดำเนินการตามกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนที่สำคัญทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา การทบทวนกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนที่สำคัญทั้งหมด