หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมจัดอบรมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมจัดอบรมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-11-05 15:02:51


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมจัดอบรมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 และวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ ได้จัดอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เข้าร่วมอบรม และเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกในการรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 การอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet โดยมีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมประมาณ 60 คน ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ