หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ฝ่ายบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการ "สร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้แบบไฮบริดจ์ด้วยไมโครไซต์ความรู้เชิงปฏิสัมพันธ์" (ออนไลน์)
ฝ่ายบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการ "สร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้แบบไฮบริดจ์ด้วยไมโครไซต์ความรู้เชิงปฏิสัมพันธ์" (ออนไลน์)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-11-05 15:12:05
ฝ่ายบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการ 

"สร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้แบบไฮบริดจ์ด้วยไมโครไซต์ความรู้เชิงปฏิสัมพันธ์" (ออนไลน์)


เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ฝ่ายบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการ"สร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้แบบไฮบริดจ์ด้วยไมโครไซต์ความรู้เชิงปฏิสัมพันธ์" อบรมออนไลน์ผ่าน Google Meet โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ของคณะในการพัฒนาด้านการสร้างสื่อการเรียนการสอนในยุค Next Normal เพื่อรองรับสถานการณ์การเรียนของนักศึกษาในปัจจุบัน