หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ คว้ารางวัล CHALLENGER AWARD ในกิจกรรม SSRU KM SHARE & LEARN 2564
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ คว้ารางวัล CHALLENGER AWARD ในกิจกรรม SSRU KM SHARE & LEARN 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-09-18 18:36:11


บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 

คว้ารางวัล CHALLENGER AWARD ในกิจกรรม SSRU KM SHARE & LEARN 2564

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พิธีประกาศผลการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดีของกลุ่มความรู้ ในกิจกรรม SSRU KM SHARE & LEARN 2564 ผ่าน Google meet ออนไลน์ โดยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ นายกิตติศักดิ์ ภู่อมร และ นายเทวาพล ณ ตะวัน จากกลุ่ม IT กลุ่มย่อย 2 การลงระบบปฏิบัติการด้วย USB ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ได้รับรางวัล CHALLENGER AWARD”  ทั้งนี้มีกลุ่มความรู้สายสนับสนุนวิชาการที่ส่งผลงานเข้าร่วมการสรรหาจำนวนทั้งสิ้น 32 กลุ่ม