หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ คว้ารางวัล BEST PRACTICE AWARD ในกิจกรรม SSRU KM SHARE & LEARN 2564
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ คว้ารางวัล BEST PRACTICE AWARD ในกิจกรรม SSRU KM SHARE & LEARN 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-09-18 18:33:25


บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 

คว้ารางวัล BEST PRACTICE AWARD ในกิจกรรม SSRU KM SHARE & LEARN 2564

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พิธีประกาศผลการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดีของกลุ่มความรู้ ในกิจกรรม SSRU KM SHARE & LEARN 2564 ผ่าน Google meet ออนไลน์ โดยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ นางสาวรดาศา โพธิ์จาด และ นายอิทธิเชษฐ์ กาฬสุวรรณ จากกลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา และ นายวรงค์ ชื่นครุฑ และคณะ จากกลุ่ม Decagram ได้รับรางวัล BEST PRACTICE AWARD”  ทั้งนี้มีกลุ่มความรู้ของสายสนับสนุนวิชาการที่ส่งผลงานเข้าร่วมการสรรหาจำนวนทั้งสิ้น 32 กลุ่ม