หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ คว้ารางวัล GOOD PRACTICE AWARD ในกิจกรรม SSRU KM SHARE & LEARN 2564
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ คว้ารางวัล GOOD PRACTICE AWARD ในกิจกรรม SSRU KM SHARE & LEARN 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-09-18 18:31:05


บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 

คว้ารางวัล GOOD PRACTICE AWARD ในกิจกรรม SSRU KM SHARE & LEARN 2564

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พิธีประกาศผลการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดีของกลุ่มความรู้ ในกิจกรรม SSRU KM SHARE & LEARN 2564 ผ่าน Google meet ออนไลน์ โดยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ นางสาวปาณิสรา นิตุธร จากกลุ่มย่อย 1 การพัฒนารูปแบบการจัดส่งเอกสารในระบบ e – office และ นางสาวอริสรา สิทธิศักดิ์ จากกลุ่มห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล GOOD PRACTICE AWARD”  ทั้งนี้มีกลุ่มความรู้สายสนับสนุนวิชาการที่ส่งผลงานเข้าร่วมการสรรหาจำนวนทั้งสิ้น 32 กลุ่ม