หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คว้า 5 รางวัล ในกิจกรรม SSRU KM SHARE & LEARN 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คว้า 5 รางวัล ในกิจกรรม SSRU KM SHARE & LEARN 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-09-18 18:21:09


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คว้า 5 รางวัล ในกิจกรรม SSRU KM SHARE & LEARN 2564

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พิธีประกาศผลการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดีของกลุ่มความรู้ ในกิจกรรม SSRU KM SHARE & LEARN 2564 ผ่าน Google meet ออนไลน์ ทั้งนี้มีกลุ่มความรู้สายสนับสนุนวิชาการที่ส่งผลงานเข้าร่วมการสรรหาจำนวนทั้งสิ้น 32 กลุ่ม โดยมีบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลดังนี้
  • กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับรางวัล BEST PRACTICE AWARD”
  • กลุ่ม Decagram ได้รับรางวัล BEST PRACTICE AWARD”
  • กลุ่มย่อย 1 การพัฒนารูปแบบการจัดส่งเอกสารในระบบ e – office
  • ได้รับรางวัล GOOD PRACTICE AWARD”
  • กลุ่ม กลุ่มห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล GOOD PRACTICE AWARD”
  • กลุ่มIT กลุ่มย่อย 2 การลงระบบปฏิบัติการด้วย USB ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
  •  ได้รับรางวัล CHALLENGER AWARD”