หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-06-13 13:05:36

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

  วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะเข้าร่วมอบรม ภายใต้ "โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมดิจิทัลในการทำงานร่วมกัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567" ครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก พันตำรวจโท ดร.วงศ์ยศ เกิดศรี อาจารย์จากคณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ จัดการอบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet