หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณบดีฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการในการจัดการลุ่มน้ำของประเทศ 22 ลุ่มน้ำ ในฐานะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการลุ่มน้ำแม่กลอง
คณบดีฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการในการจัดการลุ่มน้ำของประเทศ 22 ลุ่มน้ำ ในฐานะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการลุ่มน้ำแม่กลอง

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-05-18 15:59:33

คณบดีฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการในการจัดการลุ่มน้ำของประเทศ 22 ลุ่มน้ำ ในฐานะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการลุ่มน้ำแม่กลอง

วันที่ 18 พ.ค.2565 รศ.ดร.ชัยศรี  ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ในการจัดการลุ่มน้ำของประเทศ 22 ลุ่มน้ำ ในฐานะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการลุ่มน้ำแม่กลอง