หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์และคุณลักษณะเฉพาะกลุ่ม
ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์และคุณลักษณะเฉพาะกลุ่ม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-05-18 15:23:10


รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน ในการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดทำกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์และคุณลักษณะเฉพาะกลุ่ม ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคาร 26 (อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) (วันจันทร์ ที่ 19 พฤกษภาคม 2564)