หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จัดอบรมนักเรียนในโครงการห้องเรียนสิ่งแวดล้อม สัปดาห์ที่ 6
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จัดอบรมนักเรียนในโครงการห้องเรียนสิ่งแวดล้อม สัปดาห์ที่ 6

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-05-10 14:54:15


เมื่อวันเสาร์ที่ 9 และวันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดอบรมครูละนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภายใต้โครงการห้องเรียนสิ่งแวดล้อม เป็นสัปดาห์ที่ 6 ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้าย เพื่ออบรมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยในวันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 ภาคเช้าเป็นการบรรยายในหลักสูตรที่ 12 คือหลักสูตรมลพิษทางน้ำ โดย รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ (อาจารย์ประจำสาขาวิชา) ภาคบ่าย เป็นการบรรยายในหลักสูตรที่ 13 คือหลักสูตร นักสืบสิ่งแวดล้อม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณทิพย์ กาหยี (อาจารย์ประจำสาขาวิชา) วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2565 เป็นการบรรยายในหลักสูตรที่ 14 คือ หลักสูตร PM2.5 ผลกระทบและการตรวจวัด โดยทุกหลักสูตรได้รับความสนใจอย่างมากจากคุณครูและนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการมากกว่า 200 คน จากหลายโรงเรียน เช่น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม),โรงเรียนปากเกร็ด, โรงเรียนแจงร้อนวิทยา, โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม, โรงเรียนสารวิทยา, โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย,โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ และโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา เป็นต้น