หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรม ISO17025 : 2017
ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรม ISO17025 : 2017

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-05-10 14:49:15


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดอบรมพัฒนานักศึกษาในหลักสูตร “ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017” ในรูปแบบ Google Meet ออนไลน์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับข้อกำหนดของระบบมาตรฐาน การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณภัทรภร ธนะภาวริศ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นวิทยากรบรรยาย โดยการอบรมในครั้งนี้มีอาจารย์ นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3- 4  ในสาขาวิชาต่างๆ และนักวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรมประมาณ 120 คน