หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ชาวคณะวิทยาศาสตร์ฯ วางแผนแคมเปญการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ฝ่าฟันวิกฤตปัญหาจำนวนนักศึกษาที่ลดลง
ชาวคณะวิทยาศาสตร์ฯ วางแผนแคมเปญการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ฝ่าฟันวิกฤตปัญหาจำนวนนักศึกษาที่ลดลง

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-03-18 19:23:14


รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ นำทีม ประชุมหารือแนวทางในการวางแผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ในช่วงวิกฤตปัญหาจำนวนของนักศึกษาที่ลดลง ซึ่งทางคณะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ร่วมหาจุดคุ้มทุน แนวทางเพื่อให้ได้จำนวนนักศึกษาที่เป็นไปตามเป้าหมายของคณะและฝ่าวิกฤตดังกล่าวไปได้ (วันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม 2564)


ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

???? www.sci.ssru.ac.th

???? www.ssru.ac.th

#Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี_สวนสุนันทา