หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำนักทรัพย์สินและรายได้ จัดพิธีทำบุญประจำปี 2562
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำนักทรัพย์สินและรายได้ จัดพิธีทำบุญประจำปี 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-02-18 10:33:00


เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีทำบุญประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม แก้วเจ้าจอม เบเกอร์รี่ ชั้น 2 อาคาร 24 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกานต์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อเป็นศิริมงคลในการทำงานในปีพุทธศักราช 2562