หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการผู้ประกอบการมืออาชีพ วันที่ 1
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการผู้ประกอบการมืออาชีพ วันที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-02-27 10:09:52

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการผู้ประกอบการมืออาชีพ วันที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการผู้ประกอบการมืออาชีพ ในหัวข้อ  “เตรียมพร้อมการเป็นผู้ประกอบการของธุรกิจอาหารและเบเกอรี่ในสถานการณ์ปัจจุบัน เมนูขนมไทย”เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและทักษะของนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจและเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในด้านธุรกิจ โดยมีวิทยากร คุณนุกร  ชัยแสง เจ้าของกิจการร้าน The Lamian by Kwan มาให้ความรู้กับนักศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการ 2323 ชั้น 2 อาคาร 23 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา