หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > รศ.ดร.ณรงค์ สังวาระนที และ รศ.ดร.นิศากร สังวาระนที อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับเกียรติเป็นวิทยากรให้กับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
รศ.ดร.ณรงค์ สังวาระนที และ รศ.ดร.นิศากร สังวาระนที อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับเกียรติเป็นวิทยากรให้กับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-10-14 09:26:17

รศ.ดร.ณรงค์ สังวาระนที และ รศ.ดร.นิศากร สังวาระนที อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรให้กับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี


            เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สังวาระนที และ รองศาสตราจารย์ ดร.นิศากร สังวาระนที อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และแนวทางในการขอเลื่อนวิทยฐานะ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูข้าราชการครู ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี หลักสูตรเสริมสร้าง พัฒนาสมรรถนะครู สู่การเป็นครูมืออาชีพ ณ ห้องประชุมเพชรกุหลาบ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี จังหวัดสระบุรี