หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ศูนย์วิทยาศาสตร์ ประชุมหารือแนวทางการร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท เอ ไอ อากาสา (ไทยแลนด์) จำกัด
ศูนย์วิทยาศาสตร์ ประชุมหารือแนวทางการร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท เอ ไอ อากาสา (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-06-23 11:47:01


วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณทิพย์ กาหยี (ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาสศาสตร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฒาลิศา เนียมมณี (รองคณบดีฝ่ายบริหาร) และ รองศาสตราจารย์ ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ (อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) ร่วมประชุมหารือกับกรรมการผู้จัดการบริษัท เอ ไอ อากาสา (ไทยแลนด์) จำกัด (AI AGASA) ถึงแนวทางความร่วมมือทางวิชาการในการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเครื่องควบคุมความชื้นในอากาศเพื่อลดผลกระทบจากการทำงานในอากาศจากการทำงานในอาคารที่มีปัญหามลพิษทางอากาศในอากาศ ตลอดจนความร่วมมืออื่นๆ ในการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี