หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประชุมติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัด กพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ8 เดือน)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประชุมติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัด กพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ8 เดือน)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-05-17 15:44:10


วันอังคาร ที่  17 พฤษภาคม 2565 บุคลากรฝ่ายสนับสนุนวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (กพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  รอบ8 เดือน และจัดทำแผนชี้แจงเหตุผลและแนวทางการปรับปรุงตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงาน ในตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานเป็น 0  และจัดทำแผนผลักดันตัวชี้วัดที่มีความก้าวหน้าน้อยกว่า ร้อยละ 50.00