หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่สำรวจนาเกลือ ผลักดันเพื่อเข้าสู่สินค้า GI
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่สำรวจนาเกลือ ผลักดันเพื่อเข้าสู่สินค้า GI

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-02-17 11:24:17


รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีพร้อมทีมนักวิจัย ได้ประชุมหารือเพื่อยกระดับมาตรฐานเกลือทะเลไทยให้เป็นสินค้า GI ของจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับ หน่วยงานร่วม เกษตรและสหกรณ์จังหวัด และตัวแทนจาก บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) โดยทีมนักวิจัยพร้อมนักศึกษาได้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำและดิน ศึกษาวิธีการทำนาเกลือ สำรวจจุดเก็บตัวอย่างน้ำผิวดินในตำบลคลองโคน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมต่อยอดอาชีพของเกษตรกรชาวนาเกลือทะเลไทย สนับสนุนในการร่วมพัฒนาและยกระดับสินค้าของชุมชน อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักวิจัยและนักศึกษาได้ลงพื้นที่เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับคนในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย (วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564)