หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบ portfolio ประจำปีการศึกษา 2563
การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบ portfolio ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2020-02-17 12:01:16

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองบริการการศึกษา จัดให้มีการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบ portfolio ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ทั้งนี้มีนักศึกษาเดินทางมารายงานตัวเพื่อเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นจำนวนมาก