หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ และประชาสัมพันธ์สาขาวิชา "Sainoi Open House 2024"
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ และประชาสัมพันธ์สาขาวิชา "Sainoi Open House 2024"

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-02-27 10:25:24

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ และประชาสัมพันธ์สาขาวิชา "Sainoi Open House 2024"

     วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฒาลิศา เนียมมณี รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย นักประชาสัมพันธ์ และตัวแทนนักศึกษาจากแขนงวิชาการจัดการดิจิทัลคอนเทนท์ และ แขนงวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ และประชาสัมพันธ์สาขาวิชา "Sainoi Open House 2024" เพื่อแนะแนวหลักสูตรให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ณ โรงเรียนไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี