หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > “เทคนิคการทำสื่อโฆษณา” โครงการอบรมความรู้ด้านการสร้างสื่อออนไลน์
“เทคนิคการทำสื่อโฆษณา” โครงการอบรมความรู้ด้านการสร้างสื่อออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-01-19 10:04:16

“เทคนิคการทำสื่อโฆษณา”โครงการอบรมความรู้ด้านการสร้างสื่อออนไลน์ 

     ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดโครงการอบรมความรู้ด้านการสร้างสื่อออนไลน์ให้กับนักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามารถนอกเหนือจากศาสตร์ที่ศึกษา และสามารถนำไปปรับใช้ในการต่อยอดการทำงานของนักศึกษาในการประกอบอาชีพ และได้รับเกียรติจาก  คุณฐาปกรณ์ อยู่สกุล Director ของ บริษัท Who – shoot พร้อมทีมงาน มาเป็นวิทยากร เมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม 26103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมได้มีการฝึกปฏิบัติในการทำสื่อโฆษณาจริง พร้อมนำเสนอผลงาน โดยมีทีมวิทยากรให้คำแนะนำแก่นักศึกษาตลอดการอบรม