หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ และประชาสัมพันธ์คณะสาขาวิชา "Sainoi Open House 2023"
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ และประชาสัมพันธ์คณะสาขาวิชา "Sainoi Open House 2023"

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-01-18 09:26:11

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ และประชาสัมพันธ์คณะสาขาวิชา "Sainoi Open House 2023"

     วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 นำโดย อาจารย์ภาชญา  เชี่ยวชาญ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ ,อาจารย์พงพิสิษฐ์  เลี้ยงอยู่ หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการดิจิทัลคอนเทนท์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิตดา  ทองขาว หัวหน้าแขนงวิชาชีววิทยา , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ พิกุลทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม มาให้แนะแนวหลักสูตรให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ณ โรงเรียนไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี