หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายคลังและพัสดุ ร่วมประชุมฝ่ายครั้งที่ 1/2565
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายคลังและพัสดุ ร่วมประชุมฝ่ายครั้งที่ 1/2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-01-24 15:38:51

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายคลังและพัสดุ ร่วมประชุมฝ่ายครั้งที่ 1/2565


วันจันทร์ ที่ 17 มกราคม 2565 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายคลังและพัสดุ ร่วมประชุมฝ่ายครั้งที่ 1/2565 นำโดย ผศ.ดร.ฒาลิศา เนียมมณี รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมหัวหน้าฝ่ายฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 26109 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี