หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามบันทึกความเข้าใจ ร่วมกับ บริษัท เอก-ชัย ดีชทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (โลตัสส์)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามบันทึกความเข้าใจ ร่วมกับ บริษัท เอก-ชัย ดีชทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (โลตัสส์)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-01-09 14:17:26

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ลงนามบันทึกความเข้าใจ ร่วมกับ บริษัท เอก-ชัย ดีชทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (โลตัสส์)

        วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามบันทึกความเข้าใจ กับ นายสมบัติ ตังคพานิช ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการค้าปลีก บริษัท เอก-ชัย ดีชทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (โลตัสส์) ซึ่งเป็นการลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ บริษัท เอก-ชัย ดีชทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (โลตัสส์) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ลงนามเป็นพยาน พร้อมด้วยรองคณบดี ตัวแทนหัวหน้าสาขาวิชา และคณาจารย์ของคณะเข้าร่วมพิธี  ณ  ห้องประชุม 26109  ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา