หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมแนะแนวหลักสูตรออนไลน์ ครั้งที่ 1 ให้กับครูแนะแนว
คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมแนะแนวหลักสูตรออนไลน์ ครั้งที่ 1 ให้กับครูแนะแนว

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-12-26 14:44:23


คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมแนะแนวหลักสูตรออนไลน์ ครั้งที่ 1 ให้กับครูแนะแนว 

วันพฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฒาลิศา เนียมมณี รองคณบดีฝ่ายบริหาร ตัวแทนอาจารย์ประจำสาขาวิชา และทีมงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรมแนะแนวหลักสูตรออนไลน์ ครั้งที่ 1 ให้กับครูแนะแนวในเครือข่ายโรงเรียน ทั้งนี้ เพื่อแนะนำสาขาวิชา การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 และ หลักสูตรอบรมระยะสั้น ของคณะ