หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบประกาศนียบัตร แก่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและนักศึกษาที่ช่วยเหลือกิจกรรมของคณะ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบประกาศนียบัตร แก่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและนักศึกษาที่ช่วยเหลือกิจกรรมของคณะ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2020-11-16 15:03:43


เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์ธนขวัญ บุษบัน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบประกาศนียบัตร แก่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562 และนักศึกษาที่ช่วยเหลือกิจกรรมของคณะฯ  ทั้งนี้ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้กล่าว “ขอบคุณคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและนักศึกษาที่ช่วยเหลืองานของคณะมาโดยตลอด ขอให้นักศึกษาทุกคนมีความสุขความเจริญ”