หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > หลักสูตร ป.โท การจัดการสิ่งแวดล้อมฯ ประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อหารือแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรใหม่
หลักสูตร ป.โท การจัดการสิ่งแวดล้อมฯ ประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อหารือแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรใหม่

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-09-16 23:28:30


หลักสูตร ป.โท การจัดการสิ่งแวดล้อมฯ ประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ 

เพื่อหารือแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ (วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564)