หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร (วาระพิเศษ)
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร (วาระพิเศษ)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-09-17 12:56:35


อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

บริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร (วาระพิเศษ)

อาจารย์ ดร.วัฒนา พันธุ์พืช อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร (วาระพิเศษ) ซึ่งการประชุมมีเรื่องเสนอให้พิจารณา ดังนี้ การเสนอขอรับเงินรางวัลการตีพิมพ์บทความในวารสารทางวิชาการ และเรื่องสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง